EXISTENZ UND GLAUBE

Конференция в чест на доц. д.ф.н. Владимир Теохаров

24 април 2021 – 10.00-18.00 ч.

СЕСИЯ I – 10.00-12.30

доц. д.ф.н. Владимир Теохаров – Екзистенция и вяра

доц. д-р Емил Димитров – Философията на Сергей Хоружий

доц. д-р Иван Колев – Теология в рамките на метафизиката (Александър Баумгартен)

д-р Людмил Петров – Метафизични принципи на движението “Радикална ортодоксия”

д-р Мирослав Бачев – Сравнителното религиознание в историческа перспектива

ПОЧИВКА – 12.30-14.15

СЕСИЯ II – 14.15-17.00

проф. д.ф.н. Георги Каприев – Каква му е вярата на познанието? Едни “екстравагантни” отговори

Prof.Dr.Dr.h.c. Hermann Deuser, Max-Weber-Kolleg,  Universitaet  Erfurt

Dr. Markus Kleinert, Kierkegaard Forschungsstelle

СЕСИЯ III – 17.15-18.45

докторант Валя Касчиева – Touch and gestures in religious, mythological and mystical context

докторант Татяна Донева – Теоретично изследване върху възприятието във философията и религията

докторант Чедомир Мургоски – Вярата в Св.Богородица